รอยแตกร้าวของผนัง แก้ยังไง

รอยแตกร้าวของ ผนัง

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคดีดีของ รอยแตกร้าวของผนัง แก้ยังไง สำหรับใครหลายคนนั้นมีปัญหาต่างๆ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ได้พบมากที่สุด ปัญหาที่มากสุด โดยเฉพาะอาคาร ที่เป็นอาคารสูงนั้นหรืออาคารที่ ก่อด้วยอิฐมวลเบา


ข้อดี นั้นคือมีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่สามารถขึ้นโครงได้ง่าย
ข้อเสีย ก็คือเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย

ปัญหาการเกิดรอยร้าว
ปัญหารอยร้าว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
เกิดจากปัญหาแตกร้าวลายงา : เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุด ส่วนใหญ่แตกระแหงไปทั่ว ลักษณะที่เหมือนดินแตกหรือ คล้ายแผนที่ โดยรอยร้าวลักษณะนี้ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือ เร็วเกินไปขณะฉาบปูน หรือการขัดแต่งผิวปูน หรือ การเกิดจากการตีน้ำช้ำเกินไป หรือสุดท้าย คุณภาพของปูนนั้นไม่โอเค
เกิดจากร้าวเฉียงตามประตู วงกบ หน้าต่าง : ลักษณะการเกิดจะเป็นรอยเฉียงๆ นั้น พุ่งออกตัว ประตู วงกบ หน้าต่าง สาเหตุ เกิดจาก วงกบบิดตัว เพราะใช้วัสดุที่ไมได้มาตรฐาน หรือ
การยึดตัวที่แตกต่างกันมาก ระหว่างวงกบกับผนังนั้นโดยรอบ หรือ ถ้าคุณภาพวงกบนั้น ประตู หน้าต่าง ได้คุณภาพแล้ว แต่ก็ยังเกิดปัญหาดังกล่างขึ้น สาเหตุอาจเกิดจาก ความหนาของปูนฉาบนั้นบนผนังไม่เท่ากัน

รอยแตกร้าว ของผนังบ้าน


การซ่อมร้ายลายงา : สามารถแก้ไขโดยการฉาบบาง ( สกริม ) ในการอุดโป๊ว วัสดุชนิดนี้นั้น เป็นวัสดุที่ฉาบซ่อมแล้วจะมีความแข็งนั้น หาก อาคารนั้นมีการสั่นตัวลง หรือ มีรถขับผ่านแล้วเกิดการสั่นสะเทือนต่างๆ
รอยร้าวนั้น จะเกิดประเภทนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้อีก อีกวิธีนึงนั้น ในการซ่อมแซม นั้น ก็คือ ใช้วัสดุสีประเภทยืดหยุ่นสูงทา เนื่องจากประเภทสีนี้ จะมีความหนาฟิล์มนั้นที่หนากว่าสีทั่วไป แหละ สามารถยืดหยุ่นได้ เพราะฉะนั้น ก็จะสามารถแก้ใขปัญหารอยร้าวประเภท ลายงาได้

รอยแตกร้าวเฉียงตามประตู วงกบ หน้าต่าง : สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยน ประตู วงกบ หน้าต่าง ให้ได้คุณภาพมากขึ้น หรือ สามารถปรับการฉาบให้มีความเรียบเสมอกัน แต่วิธีนี้จะค่อนข้างยุ่งยากนั้นสักหน่อย
ใช้ต้นสูงในการแก้ใขงาน ถ้าเกิดไม่ชอบวิธีนี้ สามารถใช้วิธีอื่นได้ เช่น ซ่อมแซมโดยการใช้ วัสดุอุดโป๊วประเภทยืดหยุ่น เช่น ACRYLIC SEALANT หรือ วัสดุ PU SEALANT หากอาคารนั้นมีการสั่นเล็กน้อย
วัสดุส่วนใหญ่ประเภทนี้ จะสามารถยืดหยุ่นได้ จึงไม่สามารถเกิดปัญหารอยร้าวตามมาได้ แต่การเลือกใช้วัสดุเรานั้นต้องดูขนาดของร่องมากขึ้น ถ้าเกิดรอยร้าวนั้นกว้างประมาณ 2-3 มม. ให้เลือกใช้วัสดุ ACRYLIC SEALANT
แต่ถ้าเกิดรอยแตกร้าวนั้นกว้างกว่า 3 มม. แนะนำให้ใช้วัสดุ PU SEALANT

ที่มาบางส่วน https://bit.ly/2lRpRyL